Hver tredje forlader bilen i tomgang, selvom forsikringen ikke dækker

Hver tredje danske bilejer har forladt sin bil i tomgang eller med nøglerne i tændingen og hver femte ved ikke, om forsikringen dækker, hvis bilen bliver stjålet i tomgang. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Gjensidige Forsikring.

Nattefrost og snevejr får mange til at varme bilen op i tomgang. Men hvis man efterlader sin bil i tomgang, stiger risikoen for, at den bliver stjålet. Alligevel har hver tredje danske bilejer ladet bilen stå ude af syne med nøglen i tændingen.

Hos Gjensidige ser man gennemsnitligt et biltyveri om måneden, hvor nøglen er blevet brugt, men tallet kan være højere, da den stjålne bil ikke altid bliver fundet igen. Det kan derfor være svært at opklare, hvordan bilen er blevet stjålet.

Men det kan blive en dyr oplevelse at varme bilen op i tomgang. For kaskoforsikringen dækker i udgangspunktet ikke, hvis bilen bliver stjålet, når man forlader den med nøglen i.

”Hvis bilen bliver stjålet, mens nøglen er i tændingen, bliver det betragtet som grov uagtsomhed, og så kan man ikke være sikker på, at forsikringen dækker. Jeg forstår godt, at det kan være fristende at varme bilen op i tomgang. Men udover at det øger risikoen for, at bilen bliver stjålet, så har de fleste nye biler faktisk bedre af, at man kører dem varme, da motoren kan tage skade af at stå i tomgang,” siger Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige Forsikring.

Mere end 20 biltyverier om dagen – men stort fald siden 2011

Det er en unødvendig risiko at efterlade bilen med nøglerne i, selvom der i Danmark bliver stjålet færre og færre biler. I 2017 blev der anmeldt ca. 8.500 brugstyverier af biler i Danmark*, og selvom det er et stort fald fra mere end 14.000 i 2011, bliver der stadig stjålet mere end 20 biler hver dag.

”Ligegyldigt om man efterlader bilen med nøglen i tændingen foran bageren, i egen indkørsel eller på offentlig vej, så er det en åben invitation til biltyven. Vi ser heldigvis færre og færre anmeldelser af biltyverier, men det betyder ikke, at man bare uden videre skal gøre det lettere for tyven,” siger Henrik Sagild.

*Danmarks Statistik

Om analysen

Analysen er foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige Forsikring i december 2017 blandt 1168 repræsentativt udvalgte danskere. Spørgsmålene herunder er stillet til de, der har bil.

7 vigtige ting du skal vide om børn og forsikringer

Mange forældre ved ikke nok om forsikringsforholdene for deres børn. Det kan betyde, at man går glip af muligheden for at få erstatning eller selv skal punge ud i visse situationer.

Hvilke forsikringer dækker hvad, når det kommer til dine børn? Det er der desværre rigtig mange forældre, der ikke kan svare på, lyder meldingen fra erstatningsadvokat Lars Nauheimer fra Advodan.

Her gennemgår han syv vigtige forhold om forsikringer, du bør kende, hvis du har børn.

1: Børn skal have deres egen ulykkesforsikring
Dine børn er ikke automatisk dækket af din ulykkesforsikring, men skal have deres egen forsikring. Det gælder også, når de opholder sig i en daginstitution eller i skolen. Du kan købe en børneulykkesforsikring som en selvstændig forsikring eller som et tillæg til din egen ulykkesforsikring.
Nogle forsikringsselskaber dækker nyfødte børn i en vis periode – herefter skal du selv sørge for at oprette en forsikring til dit barn. Husk at tjekke, hvordan betingelserne er i dit eget forsikringsselskab.

2: Familie-/indboforsikringen dækker ikke, hvis dine børn kommer til skade
Nogle forældre tror, at deres børn er ulykkesforsikret gennem husstandens familie-/indboforsikring, hvis de kommer til skade. Men sådan forholder det sig ikke. En indboforsikring dækker ikke, hvis dine børn selv kommer til skade. Den dækker kun familiens indbo, eller hvis børnene er skyld i, at andre kommer til skade eller ødelægger andres ting. Ansvarsdækning er typisk en del af en familie-/indboforsikring, og her er børn dækket ind under forældrenes police.

3: Særlige aldersgrænser for erstatningsansvar
Hvis dit barn laver person- eller tingskade i sin daginstitution eller i skolen, bliver barnet personligt erstatningsansvarlig, hvis det har handlet forsætligt eller uagtsomt. Ved uagtsomt forstås, at barnet har handlet anderledes, end et andet barn på samme alder normalt ville have gjort. Dog er der i dansk erstatningsret en hovedregel om, at børn under 4-5 år normalt ikke er ansvarlige for deres handlinger.

Normalt bliver skader, som eksempelvis skoleelever laver, dækket af forældrenes familie-/indboforsikring. Ud fra skadeanmeldelsen vil forsikringsselskabet vurdere de nærmere omstændigheder ved skaden og graden af barnets uagtsomhed. Er skaden sket ved et hændeligt uheld, bliver der ikke betalt erstatning.

Ved simpel og grov uagtsomhed betaler forældrenes forsikring. Er handlingen forsætlig, er der ingen forsikringsdækning. Dog er det praksis, at forsikringen dækker, hvis skadevolder er under 14 år. Elever, der er fyldt 14 år, må selv betale for forsætlige skader.

4: Den offentlige sygesikring dækker indtil barnet fylder 18 år
Hvis dit barn kommer til skade, og barnet ikke har en ulykkesforsikring, vil den offentlige sygesikring dække udgifter til eksempelvis tandskader, genoptræning og hjælpemidler. Men det offentlige går ikke ind og dækker behandling, der er i gang efter, at barnet er fyldt 18 år. Uden en ulykkesforsikring her vil barnet heller ikke få nogen erstatning for varige mén.

5: Få straks-erstatning ved brud og tandskader
Mange børneulykkesforsikringer indeholder muligheden for at få udbetalt en straks-erstatning. Den udløses typisk ved brud og tandskader. Udbetalingen sker umiddelbart efter, at du har anmeldt skaden til dit forsikringsselskab, og den er uafhængig af, om skaden giver varige mén. En forsikringssum ved invaliditet på 1.000.000 kr. giver en straks-erstatning på 10.000 kr., som du frit kan disponere over.

Straks-erstatningen er tænkt som en økonomisk hjælpende hånd, fordi det ofte medfører nogle besværligheder i hverdagen i en periode, hvis dit barn fx brækker en arm eller et ben. Som forældre skal du måske hente og bringe dit barn til skole, eller du er nødt til at bruge feriedage på at passe barnet derhjemme.

6: Børnedækning i andre forsikringer
Ligesom du kan købe en sundhedsforsikring til dig selv, kan du også købe en til dine børn. Med en sundhedsforsikring kan du typisk få dækket udgifter til behandling på privathospital, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog. Har du en sundhedsforsikring gennem dit arbejde, bør du tale med din arbejdsgiver om muligheden for at udvide forsikringen med en børnedækning.

Hos Sygesikring Danmark kan børn også blive medforsikret hos én af deres forældre, uden at det koster ekstra. Forælderen skal være medlem, have del i forældremyndigheden og samme folkeregisteradresse som barnet. Frem til barnet fylder 16 år, får det samme dækning som forælderen.

7: Husk forsikringerne ved skilsmisse
Hvis I bliver skilt og har delebørn, skal I huske at sørge for, at børnene ikke lander mellem to stole uden forsikringsdækning – og på den anden side ikke er dobbelt dækket.

Familie-/Indboforsikringer indeholder ansvarsforsikring for børn med folkeregisteradresse hos forsikringstager. Hvis dit barn ikke har folkeregisteradresse hos dig, skal du derfor tjekke, om den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos, har en familie-/indboforsikring. Hvis bopælsforælderen ikke har det, bør du tjekke, om din egen familie-/indboforsikring alligevel dækker barnet – også i de perioder, hvor barnet ikke bor hos dig.

Tilbud på bilforsikring

De fleste forsikringsfirmaer i Danmark er godt klar over, at kunderne ønsker at udvise mere og mere interesse for de ydelse de nu engang kan tilbyde. Derfor tilbyder de fleste firmaer relativt enkelt for forbrugerne, en mulighed, hvorpå de kan indhente hurtige forsikringstilbud. Det ses indenfor alle brancher, hvor forsikringer skal udtrækkes – især ejendomsmæglere benytter sig af at indhente hurtige tilbud, fra forsikringsfirmaer til finansiering af den lovpligtige ejerskifteforsikring og så videre. Dermed er det ingen lang kommandolinje man skal igennem, for at få sig et tilbud fra et forsikringsfirma. For nogle firmaer findes online services, hvorpå man blot skal indtaste basale tal som demografi og så videre, og der vil kort tid efter komme et standardiseret tilbud via e-mail, man kan også ringe, og bede om at få et tilbud.

Det første skridt mod en fair forsikring

Med et forsikringstilbud i hånden, er du nu godt stillet, når tiden kommer til at handle prisen. Med et tilbud, kan du nemlig banke andre selskaber i hovedet, og forklare behovet om en reduktion i præmien. Dette gøres bedst, hvis man kan påvise, at der findes andre forsikringsfirmaer som er villige til at give et endnu stærkere tilbud, som er væsentligt skarpere på prisen, men også dækningen. Firmaerne kan nemlig godt variere på dette punkt, så man skal ikke afskrive det dyrere selskab, hvis de så til gengæld er villige til at pakke flere forsikringer sammen til dig i én. Derved kan du få mere for pengene, så at sige.

Nye kunder jages vildt

Har man først bedt om at modtage et forsikringstilbud, kan man også risikere at blive kontaktet telefonisk, som opfølgning på tilbuddet, og det skyldes at forsikringsselskaberne i dag jager nye kunder vildt og blodigt, man er simpelthen desperate for at hverve nye kunder, og det kan du bruge konstruktivt til at sænke din præmie, eller øge dig og måske endda din families dækning. Der er nemlig en hel del knapper, der kan skrues og trykkes på, hvis man først kommer ind i varmen, og får mulighed for at handle med firmaet.

Spar Penge På Bilforsikring

Det er lige meget, om man er ny eller gammel bilist, der er altid god grund til at gå sit forsikringsfirma efter i sømmende. Det er nemlig – for folk som har prøvet at være i krig med forsikringsselskabet, en ganske dyr og langsommelig affære. For mange mennesker, når man ikke at få sin præmie udbetalt rettidigt, andre får en meget ringe sum udbetalt, så med denne skepsis i mente, skal du forhandle en fornuftig pris, som du vil acceptere.

Dan et overblik

Som led i dine lektier skal du først og fremmest danne dig et overblik over dine udgifter. Spørg dig selv, hvad er det du betaler til, er der flere poster som er lagt sammen, så kan man ringe og spørge om hjælp til sin regning hos firmaet – du har krav på at få hjælp. Brug denne hjælp, og tag tiden på at læse og forstå, hvad du betaler til, på den måde er det også meget lettere for dig, at se, hvor der sker overlap – hvor er du dobbelt-dækket så at sige.

Undersøg markedet

Nu er du klar til at gå i krig, og dit bedste våben i denne krig, er priserne forsikringsfirmaernes konkurrenter yder. Så rådet er her ret enkelt – undersøg, hvad du skal betale, og i forhold til, hvor du også bliver dækket. Når du har kortlagt 2-3 forskellige forslag, vil du finde de højst sandsynligt er bedre end din nuværende præmie hos forsikringsfirmaet, kan du nu gå i krig. Enten kan du bede om at blive flyttet over til det billigste af de firmaer du har undersøgt, eller også kan du ringe dit nuværende firma op, og tage snakken med dem. Det er faktisk overraskende, hvor langt forsikringsfirmaer vil gå, for at beholde sine kunder – det sker nemlig ud fra tesen, at de færreste reelt har brug for de forsikringer man betaler for.

Sammenlign Priser på Bilforsikringer

Det er underligt at tænke sig at danskerne i dag – når de foretager sig et indkøb på nettet, undersøger priserne på varen, igennem flere forskellige portaler. Disse portaler kaldes crawlers, men kendes bedst som, eksempelvis edbpriser.dk og pricerunner. Ligeledes bruger mange danskere dog også Amazon som deres foretrukne leverandør indenfor alt muligt. Det er smart, at man forhører sig ude i den store verden, og ser, hvad den varer man køber, reelt er værd, men hvordan kan det så hjælpe dig med forsikringer? Svaret er enkelt og gives i denne artikel.

Går den så går den

For det første skal man forstå, at forsikringsfirmaer er interesserede i at sælge dig deres varer, til den dyrest mulige pris, og det er som oftest den listepris du tilbydes. Det vil sige, foretager du dig intet, for at få prisen presset i bund, er du i den højeste ende af pris skalaen, så du kan godt regne med, at du betaler den ypperste pris for samme varer – det er ikke en god situation at være i.

Pres firmaet

Ved at sammenligne forsikringspriserne med forskellige forsikringsfirmaer har du mulighed for at gå ind i forhandlingsprocessen med et nyt pressionsmiddel, nemlig det middel som hedder, at en konkurrent yder en bedre service, den dem du på nuværende er i dialog med. Det er enormt magtfuldt, og du kan heraf udlede, at man er mere villig til at give gunstige vilkår. Et forsikringsfirma er jo i bund og grund interesserede i at hverve så mange kunder som muligt, det er jo på den måde, deres forretningsmodel hænger sammen. I bund og grund handler forsikringer jo om at spå, hvordan den generelle tendens er i samfundet, og hvad sandsynligheden for, at denne tendens vedvarer – at der så at sige ikke kommer en afvigelse, som er her, forsikringen ville reelt tages i brug, indtil da er det blot et sikkerhedsnet man har betalt til. Og så længe, den ikke har været brugt, har forsikringsfirmaet tjent penge.

Billig Bilforsikring

Alle forsikringsselskaber tilbyder en billig bilforsikring, og når alle forsikringsselskaber tilbyder det billigste, så er bunden jo ikke fundet på prisen – og det er i virkeligheden det, som er kunsten bag at gøre sit arbejde, når man jager tilbud. Er man interesseret i en billig bilforsikring, er der ikke meget andet at gøre, end at indhente et tilbud, og aftale vilkårene – så har man en billig forsikring. Men, ønsker man sig den billigste, er der nogle ting, man skal være klar over, og de ting gennemgås i grovetræk, i denne artikel.

Konkurrence princippet

For at sikre du har den billigste forsikring, er du nødt til at indhente tilbud fra firmaer. Når du har en liste af interessante firmaer (det kan være personlig mavefornemmelse der afgør, hvilke firmaer man giver muligheden for at deltage i væddeløbet om din underskrift på papirerne). Gennemgå listerne, sammenlign kun de tilbud, som har ens dækning – og adskil dem fra de tilbud, som har anderledes dækninger, da deres pris er udregnet på et andet grundlag. Find det billigste af disse selskaber, og brug det som pressions middel mod de andre firmaer – det er her det bliver kringlet. Tag kontakt til de andre firmaer, og forklar at deres tilbud ikke er helt godt nok, og de får mulighed, for at give et nyt – men kun én mulighed, og er tilbuddet ikke godt nok, så kommer de ikke i betragtning. Det er vigtigt man er hård. Her kan da to ting ske, enten får du et tilbud som er bedre eller ens med det billigste, eller også får du et tilbud, som er dårligere – og så skal det papir blot i skraldespanden.

Sammenlign

Du skulle nu gerne have to bunker af tilbud, de billigste tilbud, og de tilbud som ikke passer ind. Sammenlign dækningen, og fjern de tilbud, som har den dårligste dækning i forhold til prisen. Her vil man typisk se, at det firma, som tilbød den bedste dækning, til den dyreste pris – ret ofte også er det billigste, taget i betragtning, hvor meget man får for pengene.

Selvrisiko

Selvrisikoen er den slemme, som mange kunder overser, når de tegner forsikring. For eksempel ser de blot at deres forsikring har en enorm lille præmie, og tænker straks ”wow! Den er godt nok billig!”. Men der er faktisk mere til det end som så, og denne artikel vil forklare nogle af de dynamikker som gør sig gældende, når du tegner en forsikring, det er nemlig ikke selvklart, hvordan matematikken udgøres, og hvad du skal være på vagt overfor.

 

Hvad er selvrisiko?

For at slå begreberne på plads, er det første du skal vide om selvrisiko blot – det er den portion penge, du selv skal betale. Troede du indtil nu, at forsikringsfirmaet dækkede 100% af omkostningerne, når uheldet var ude, kan du godt tro om – dette er slet ikke tilfældet. Du vil nemlig skulle afgive en sum selv, og så vil forsikringsfirmaet dække resten. Mange ser det som en slags bod, så du lærer at passe på dig selv – for eksempel i trafikken.

 

Selvrisikoen er høj, men forsikringen er billig?

I det tilfælde har du en optimal situation, hvis du aldrig er ude for noget som helt der kræver forsikringsfirmaets tilstedeværelse. Du har nemlig en meget billig forsikring, men omvendt skal du også være klar over, at når uheldet så er ude, så skal du dække størstedelen selv. I dette tilfælde kunne man overveje, om det ikke ville være bedre, at droppe forsikringen, og lave sin egen pulje – en bankopsparing man anbringer i værdipapirer. Det er selvfølgelig risikofyldt, men også en måde at spare, og sågar tjene penge relativt til en forsikring.

 

Jo dyrere forsikring, jo billigere selvrisiko

Så for at opsummere, har du en dyr forsikring, så er selvrisikoen billigere, man kan se det som at man afdrager på de fejl og uheld der sker frem i tiden, det er ikke sikkert, hvornår de sker, men på et tidspunkt sker det jo nok. Har du en dyr forsikring, har du afbetalt en stor mængde, og den resterende mængde, som er selvrisikoen, er da meget lavere, end hvis det ovennævnte gjorde sig gældende. Din forsikring skal tegnes på dine præmisser, og du skal kun tegne det, som dit temperament dikterer.

Hvad er en kaskoforsikring?

Kaskoforsikringen er for mange bilister en af de vigtigste at tegne, ud over ansvarsforsikringen selvfølgelig (som jo i øvrigt er lovpligtig). En kaskoforsikring står for alt det andet – så at sige, det vil sige kaskoforsikringen dækker alle materielskader som vil opstå på bilen igennem brug, dette kunne for eksempel være, hvis bilen bliver totalskadet. Men dækningen stopper ikke her, og de fleste forsikringsfirmaer tillader tilvalgspakker. Denne artikel vil gennemgå nogle af disse.

 

Men det første du skal overveje

Er om din bil er dyr nok. Nogle kører nemlig ikke ret ofte bil, og når de gør det, er det i en gammel bil, som kun lige akkurat er lovlig at køre rundt i – i det tilfælde er kaskoforsikringen en dyr forsikring at tegne, og det kan næsten ikke betale sig. Her kommer det meget an på præmien forsikringsfirmaet kræver, der bestemmer om det kan betale sig.

 

Dækning med tilvalg

Er du dog ejer af en standard, dyrere bil, jamen så er der ingen grund til ikke at tegne en kaskoforsikring. Tilvalgene kan dog ændre sig. Kører du meget på motorvej, er der større risiko for stenslag – i det tilfælde giver glasdækningen rigtig god mening at tegne oven i. Kører du tit og ofte i svært terræn og er din bils frigang ikke det helt store? Så bør man også tegne en vejhjælps dækning. Det er nemlig de færreste biler som er nye, og bare går i stå midt på motorvejen, så har du en ganske almindelig bil købt fra ny for eksempel eller som bare er gået igennem et godt syn – så er der ingen grund til at købe vejhjælp med henblik på at blive redet undervejs på din rejse. Det er kun en god idé, hvis du kører offroad, eller steder hvor der kræves høj frigang af bilen.

 

Dette var blot nogle af de eksempler og overvejelser du bør gøre dig, inden du tegner en forsikring. For at se mere om dækninger og tilvalg bør du undersøge det specifikke forsikringsfirmaer for yderligere detaljer.